• 27/07/2022

Ανθρώπινα Δικαιώματα - Βασική προτεραιότητα για το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026 (συνέχεια…)

Στις 16 Ιουνίου 2022, η FIFA ανακοίνωσε τις 16 πόλεις και τα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026™ - το οποίο θα διεξαχθεί σε τρεις χώρες: Καναδά, Μεξικό και Ηνωμένες Πολιτείες.

Η FIFA δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι το τουρνουά θα έχει θετικό και μακρόπνοο αντίκτυπο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτέλεσαν βασικό μέλημα από την αρχή. Οι νέες απαιτήσεις της FIFA για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε τουρνουά, οι οποίες αναπτύχθηκαν σε διαβούλευση με ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων φορέων και με την τεχνική υποστήριξη του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά για μια μεγάλη διοργάνωση κατά τη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής προσφορών, οι διοργανώτριες χώρες και οι πόλεις υποδοχής έπρεπε να δεσμευτούν, μεταξύ άλλων, για τις υποχρεώσεις τους βάσει των κατευθυντήριων αρχών του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα και να αναπτύξουν αντίστοιχες στρατηγικές.

 Τα τελευταία δύο χρόνια, τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν επίσης συμπεριληφθεί στη διαδικασία επιλογής των πόλεων υποδοχής. Η FIFA απαίτησε από τις υποψήφιες πόλεις υποδοχής να συνεργαστούν με τους τοπικούς φορείς και να αναπτύξουν λεπτομερή σχέδια για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

 Τα έγγραφα και οι εκθέσεις που ακολουθούν εξηγούν τη δέουσα επιμέλεια για τα ανθρώπινα δικαιώματα που επέδειξαν η FIFA και οι πόλεις υποδοχής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής προσφορών. Περιλαμβάνουν επίσης ποιοτικές αξιολογήσεις των διαδικασιών και των εκθέσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα που εκπονήθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής προσφορών από τις επιλεγμένες πόλεις υποδοχής, όπως διενεργήθηκαν από ανεξάρτητο αξιολογητή για λογαριασμό της FIFA. Η FIFA εκτιμά ιδιαίτερα τη συμβολή όλων των εθνικών και δημοτικών φορέων που υποστήριξαν τη FIFA και τις υποψήφιες πόλεις υποδοχής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής.

 Όπως αναφέρεται στην τεκμηρίωση, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, η FIFA ξεκινά και ηγείται της επόμενης φάσης της δέουσας επιμέλειας για τα ανθρώπινα δικαιώματα για το τουρνουά, η οποία θα επικεντρωθεί στην ενισχυμένη δέσμευση των ενδιαφερόμενων φορέων και στην ανάπτυξη ενός κοινού πλαισίου στόχων για τις πόλεις υποδοχής.